www.charliermuseum.be Charlier musée|museum
FR NL
 

Praktische
inlichtingen

Charlier Museum
16 Kunstlaan
1210 Brussel

! Wegens stakingen zal het museum op maandag 22.05.2023 gesloten zijn.

! Due to strikes, the museum is closed on Monday 22.05.2023.

Onthaal en info 
T 02 217 81 61 of  info@charliermuseum.be 
Telefonische beschikbaarheid :
- van maandag tot donderdag tussen 8u30 en 16u30
- op vrijdag tussen 8u30 en 12u30

Open
maandag tem donderdag: 12u00 –› 17u00
vrijdag: 10u00 –› 13u00
Onthaal van de laatste bezoekers: 16u45 / 12u45

Opgelet, tijdens de Middagconcerten zijn onze collecties toegankelijk vanaf 14u00.

Uitzonderlijk open 's avonds of 's weekends:
►gelieve de aankondiging op onze webstek te volgen (rubriek "activiteiten" )

Gesloten
►weekends en feestdagen

► 10.04.2023
► 01.05.2023
► 18.05 & 19.05.2023
► 29.05.2023
► 21.07.2023
14.08 & 15.08.2023
1 & 2.11.2023
11.11.2023
25.12.2023 & 26.12.2023

Toegangsprijs
Volwassenen : Permanente Collecties : 5€ / Grote tentoonstelling : 6€

Seniors, studenten, Omnio, Sint-Joost-ten-Nodenaren, Fed+: 4€ / Grote tentoonstelling : 5€
CJP: 3€
Art. 27: 1,25 €
<18 jaar, leraren, pers, ICOM : gratis

Brussels card en Museumpass geldig
Museumpass te koop aan de balie

Rondleidingen
Na reservering T 027717537 of info@charliermuseum.be
Groepen 15 personen
Tarief: 38 euro (gids) + 4 euro per deelnemer
Schoolgroepen – 18 jaar : 38 euro (gids)

* * *

ENGLISH VERSION

Musée Charlier
avenue des Arts 16
1210 Bruxelles

Reception & info
Phone number 02 217 81 61or info@charliermuseum.be

Telephone availability :
- Monday to Thursday between 8.30 a.m. and 4.30 p.m.
- Friday between 8.30 a.m. and 12.30 p.m.

Open
- Monday to Thursday: 12:00 > 17:00
- Friday: 10 a.m. > 1 p.m.

Reception last visitors: 16h45 / 12h45
Please note that during the Afternoon Concerts, our collections are accessible from 2 p.m.

Exceptionally open in the evening or at weekends:
►please follow the announcement on our website (section "activités" ,"activiteiten" )

Closed
► weekends and holidays

► 10.04.2023
► 01.05.2023
► 18.05 & 19.05.2023
► 29.05.2023
► 21.07.2023
14.08 & 15.08.2023
1 & 2.11.2023
11.11.2023
25.12.2023 & 26.12.2023

 Entrance fee
Adults : Permanent Collections : 5€ / Main exhibition : 6€

Seniors, students, Omnio, Sint-Joost-ten-Nodenaren, Fed+: 4€ / Main exhibition : 5€
CJP: 3€
Art. 27: 1,25 €
<18 years, teachers, press, ICOM : free
Brussels card and Museumpass valid
Museumpass on sale at the desk

 Guided tours
Only by reservation: T027717537 - info@charliermuseum.be
Groups (15 p. max.): 38€ (guide) + 4€ p.p.
Schools (-18 y): €38 (guide)

trein : 1.5 km
station: Centraal Station Brussel.

tram : 0.5 km
stop: Congres
lijn: 92-93-94

bus: 200 m
lijn: 29-63-65-66

metro:
Kunst-Wet & Madou

Brussels Card

Museum Pass