www.charliermuseum.be Charlier musée|museum
FR NL
 

Praktische
inlichtingen

Chalier Museum
Kunstlaan 16
1210 Brussel

Heropening / reopening : maandag / Monday 01.03.2021

AANDACHT, VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Beste kunstliefhebber,

Om de Covid-19 besmetting te vermijden, vragen we aan het publiek en aan het personeel om, conform de collegebeslissing volgend op het M.B. van 29.01. 2021 en het Protocol voor musea en kunstcentra, volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen :
 
a. Maatregelen om besmettingen te voorkomen in de publiek toegankelijke ruimten:
 
Ter voorbereiding van uw bezoek
 
- Omdat we per tijdslot een beperkt aantal bezoekers kunnen onthalen, vragen we om uw bezoek te reserveren op n° 02. 217.81.61. (ma – do 8u30 – 16u, vr 8u30 – 12u30).
Uw gegevens worden, ten behoeve de contactopsporing, geregistreerd.
 
Ter plaatse
 
- Als u ouder dan 12 jaar bent, draagt uw een mondmasker. U kan, indien nodig, een mondmasker ter plaatse aanschaffen voor 1 €.
- Gebruik bij aankomst de alcoholhoudende gel.
- Bezoeken zijn individueel (met uitzondering van hen die onder hetzelfde dak wonen).
- Gelieve steeds een veiligheidsafstand van 1,5 m te bewaren.
- Markeringen aan de receptie tonen de veiligheidsafstand.
- Elektronische betalingen genieten de voorkeur. Bij gebrek aan contactloos betalen, wordt het apparaat na elk gebruik gedesinfecteerd. Bij cashbetalingen, zal de onthaalmedewerker na elke transactie zijn handen desinfecteren.
- Volg de éénrichtingsbewegwijzering.
 
Bijkomende sanitaire maatregelen

- We nemen momenteel geen jassen in bewaring.
- Breng geen grote tassen, rugzakken of andere voorwerpen mee dat niet in bewaring gegeven kan worden en niet in de bezoekerszalen toegelaten is.
- Alle publiek toegankelijke ruimten worden regelmatig schoongemaakt. De gevoelige zones worden elke dag en, indien mogelijk, meerdere keren per dag gereinigd.
- We laten de binnendeuren openstaan om een goede ventilatie mogelijk te maken, zo niet worden ze gedesinfecteerd na elk gebruik.
 
Activiteiten
 
Buitenschoolse activiteiten : momenteel enkel mogelijk voor kinderen tot 12 jaar, ze blijven steeds in hun groep van 10 deelnemers. De toezichthouders moeten de afstandsregel respecteren en een masker dragen. 
Schoolactiviteiten : Het onthaal van schoolkinderen hangt steeds af van de code toegepast in het onderwijs.
Volwassenen : rondleidingen kunnen worden georganiseerd voor groepen van dichte contacten (bubbels). De gids moet de afstand van 1,50m met de groep respecteren. Iedereen moet een masker dragen.

Annonce en ANG

In order to avoid contamination by Covid-19, we ask the public and the staff, in accordance with the decision of the College following the M.D. of 29.01.2021 and the Protocol for Museums and Art Centres, to respect the following safety measures:
 
Preparation of your visit
- As we cannot receive more than a limited number of visitors for each timeslot, we ask you to book your visit by phone at 02.217.81.61. (Mo > Th 8h30 > 16h, Fr 8h30 > 12h30). Your personal data will be recorded for the purpose of contact tracing.
 
On site
- If you are older than 12 years, you must wear a mouth mask. If necessary, you can purchase a mouth mask on site for 1 €.
- Please use the alcohol gel on arrival.
- Visits are individual (except for those who live under the same roof).
- Always keep a safety distance of 1,5 m.
- Markings at the reception desk show the safety distance.
- Electronic payments are preferred. In the absence of contactless payment, the device is disinfected after each use. For cash payments, the receptionist will disinfect his/her hands after each transaction.
- Follow the one-way signs.
 
Additional sanitary measures
- Currently, our cloakroom is closed.
- Please do not pack large bags, carry-cots or other objects that cannot be deposited and are not allowed in the museum halls.
- All areas accessible to the public are cleaned regularly. Sensitive areas are cleaned every day and, if possible, several times a day.
- We shall leave interior doors open to allow good ventilation.
Otherwise, they will be disinfected after each use.
 
Activities
- Extracurricular activities : only possible for children up to 12 years old, the children stay in their group of 10 participants. The supervisors must respect the distance rule and wear a mask. 
- School activities : the reception of schoolchildren always depends on the code applied in schools.
- Adults : Guided tours can be organised for groups of close contacts (bubbles). The guide must respect the distance of 1,50m with the group. Everyone must wear a mask.


Het team van het Charliermuseum

* * *

ATTENTION, SAFETY MESURES

In order to avoid contamination by Covid-19, we ask the public and the staff, in accordance with the decision of the College following the M.D. of 29.01.2021 and the Protocol for Museums and Art Centres, to respect the following safety measures:
 
Preparation of your visit
- As we cannot receive more than a limited number of visitors for each timeslot, we ask you to book your visit by phone at 02.217.81.61. (Mo > Th 8h30 > 16h, Fr 8h30 > 12h30). Your personal data will be recorded for the purpose of contact tracing.
 
On site
- If you are older than 12 years, you must wear a mouth mask. If necessary, you can purchase a mouth mask on site for 1 €.
- Please use the alcohol gel on arrival.
- Visits are individual (except for those who live under the same roof).
- Always keep a safety distance of 1,5 m.
- Markings at the reception desk show the safety distance.
- Electronic payments are preferred. In the absence of contactless payment, the device is disinfected after each use. For cash payments, the receptionist will disinfect his/her hands after each transaction.
- Follow the one-way signs.
 
Additional sanitary measures
- Currently, our cloakroom is closed.
- Please do not pack large bags, carry-cots or other objects that cannot be deposited and are not allowed in the museum halls.
- All areas accessible to the public are cleaned regularly. Sensitive areas are cleaned every day and, if possible, several times a day.
- We shall leave interior doors open to allow good ventilation.
Otherwise, they will be disinfected after each use.
 
Activities
- Extracurricular activities : only possible for children up to 12 years old, the children stay in their group of 10 participants. The supervisors must respect the distance rule and wear a mask. 
- School activities : the reception of schoolchildren always depends on the code applied in schools.
- Adults : Guided tours can be organised for groups of close contacts (bubbles). The guide must respect the distance of 1,50m with the group. Everyone must wear a mask.The Charlier Museum team


 

 

Onthaal & RESERVERING BEZOEK : 02 217 81 61
E-mail : info@charliermuseum.be
Pers : www.charliermuseum.be/press

Open
► maandag tem donderdag: 12u00 > 17u00
► vrijdag: 10u00 > 13u00
Onthaal van de laatste bezoekers: 16u45 / 12u45

Tijdens de Middagconcerten zijn onze collecties toegankelijk vanaf 14u00.

Uitzonderlijk open 's avonds of 's weekends:
► Zaterdag 19.09.2020
► Zondag 20.09.2020
► Zaterdag 17.10.2020
►Zondag 22.11.2020

Gesloten
► weekends en feestdagen behalve - zie hierboven
► 02.11.2020
► 11.11.2020
► 25.12.20
► 01.01.20

Toegangsprijs Museum: 5€
Seniors, studenten, Omnio, Sint-Joost-ten-Nodenaren, Fed+:
4€
CJP: 3€
Art. 27: 1,25 €
<18 jaar, leraren, pers, ICOM: gratis
Brussels card en Museumpass geldig

Tijdens de Middagconcerten zijn onze collecties toegankelijk vanaf 14u00.

Betaalmiddelen
Bankkaart (maar geen Visa kaart) - Cash

Rondleidingen
Na reservatie 02 771 75 37 of info@charliermuseum.be
Groepen (15 p. max.): 38€ (gids) + 4€ p.p.
Scholen: 38€ (gids)

Familieparcours en -spel
Gratis beschikbaar in NL, FR, EN, DE, IT

Kids animatie
Schattenjacht (7 > 9 en 10 > 12 jaar )
Ganzenbordspel (6 > 12 jaar)
Max : 15 kinderen
38 € + 1 €/kind

Contact Programmatie & Collecties
Tel : 02 771 75 37
Nathalie Jacobs: njacobs@sjtn.brussels
Richard Fornasari: rfornasari@sjtn.brussels

trein : 1.5 km
station: Centraal Station Brussel.

tram : 0.5 km
stop: Congres
lijn: 92-93-94

bus: 200 m
lijn: 29-63-65-66

metro:
Kunst-Wet & Madou

Brussels Card

Museum Pass